معرفی مدرسه فوتبال امید

جرقه تشکیل مدرسه فوتبال امید مینودشت ،به لطف خدا و با انگیزه کشف و پرورش استعدادهای فوتبال مینودشت و حومه در سال 1380زده شد.

عباسعلی ممشلی و علی قزلسفلو،اولین موسسان مدرسه،با هماهنگی مربیان و مدیران محترم مدارس شهر وروستا،استعدادهای ناب این رشته

ورزشی را شناسایی کرده وبا رضایت والدین،آنان را به 30نفر اعضائ اولیه مدرسه فوتبال امید،اضافه نمودند.علیرغم وجودبرخی موانع و مشکلات،

آموزش و تمرینات بازیکنان با نظم ادامه یافت و همین نظم در کنار اعتماد خانواده ها ،باعث توسعه کارو پیوستن علاقمندان به مجموعه گردید.

با افزایش استقبال فوتبال آموزان،مربیان جدیدآقایان ابوطالب کرامتلو-حسین بذرافشان و سید اصغر حسینی جهت آموزش و همکاری به مدرسه فوتبال

امید پیوستند.میل به پیشرفت در آموزش،باعث شد تا مسئولین و مربیان برای ارتقائ سطح علمی و عملی خود در کلاسهای آموزشی که از سوی

فدراسیون فوتبال کشورمان برگزار می شد،شرکت نمایند.ازدحام و حضور ورزشکاران مختلف در استادیوم شهید اقبالی،باعث شد تا به فکر تامین فضای

جدید و مناسب برای آموزش و تمرین بیافتیم.به همین منظور شرکت تعاونی خدمات ورزشی پدیده مینودشت را تاسیس کرده و به موازات آن با رایزنی

وهماهنگی شورای شهر وقت و شهرداری محترم،زمین بلااستفاده ای که جنب پارک لاله بود،اجاره و شروع به احداث بوستان ورزشی کردیم.

پس از اماده شدن بوستان ورزشی و استقبال قابل توجه خانواده ها،نفرات جدیدی چون آقایان:علی مصطفی لو (کارشناس ارشد و استاد دانشگاه)

علیرضا قره محمودلو(کارشناس ارشد تربیت بدنی و دبیر ورزش مدارس)-عیسی مصطفی لو(کارشناس ارشد تربیت بدنی)-عباس عرب سرحدی -جواد

ممشلی(کارشناس

تربیت بدنی)-رضا صوفی-احمد نریمانی ،خانم اعظم شیردل (قسمت آموزش خواهران)اضافه شدند.حضور این عزیزان و تلاش گسترده آنان باعث

پیشرفت مدرسه فوتبال در سطح شهرستان ،استان

و کشور گردید.تا به لطف خدای مهربان وتلاش مجموعه و راهنمایی مربیان و مسئولین دلسوز شهرستان،در سطح تیمها،اداره ورزش ،اداره تعاون

هیئت فوتبال شهرستان واستان و سایر ادارات و ارگانها،اولین مدرسه فوتبال رسمی شهرستان مینودشت،افتخارات زیادی را برای شهرستان و استان

رقم بزند.www.omid-fc.com

معرفی-مدرسه-فوتبال-امید-شرکت-تعاونی-خدمات-ورزشی-پدیده-مینودشت