پریسا قره گوزلو:ترفند ایلان ماسک برای برگزاری جلسات موفق چیست؟

سايت اميد(پديده)مينودشت -بطور خلاصه؛ فقط زمانی جلسه را برگزار کنید که واقعا ضرورتی برای آن وجود دارد. در ادامه با تک شات همراه باشید.


نگارنده این متن یکی از افرادی است که پیشتر در اسپیس ایکس شاغل بوده است. او اظهار می کند که در سال 2015 و زمان همکاری او با این کمپانی، جلسات واقعا بسیار نادر بوده اند، اما در بخشی که او مشغول بوده تعداد جلسات بیشتری برگزار می شده است. او در بخش Dragon Development مشغول بوده که در اقع بخش مهندسی سیستم/پروژه گروهی از محصولات دراگون است. در این بخش نیاز به هماهنگی های متعدد بین گروه های مختلف وجود داشته که در نتیجه برگزاری جلسات را توجیه می کرده است.


اما در بخش های دیگر مانند گروه های تحلیل و بررسی که افراد می توانند به راحتی نظرات هم را جویا شوند برگزاری جلسه واقعا مفهومی ندارد.


کارمندان اسپیس ایکس نقل می کنند که در جلسه ای، ایلان ماسک یکی از حاضرین را مورد خطاب قرار داده و گفته:

تو هیچ مشارکتی در این جلسه نداشتی، پس برای چه اینجا هستی؟

 

ممکن است به نظر آید که این نحوه برخورد ماسک تا حدودی غیر محترمانه است، اما واقعیت دارد. فقط موقعی باید در یک جلسه شرکت کنید که برای حضور خود در آن دلیل و هدفی دارید؛ یا قرار است در تصمیم گیری نقش داشته باشید و یا به دیگران در اخذ یک تصمیم کمک کنید. در غیر اینصورت یک ایمیل هم می تواند کار شما را انجام دهد.


برگزاری جلسات هزینه زیادی در بر دارد. در نظربگیرید که میزان حقوق دریافتی یک مهندس بین 80 تا 100 دلار در ساعت باشد. حضور ده مهندس در یک جلسه یک ساعته می تواند حداقل 1000 دلار برای کمپانی هزینه در بر داشته باشد!


بنابراین راهکار ماسک این است که جلسات باید فقط زمانی برگزار شوند که ارزش برگزار کردن را داشته باشند. جلسه ای که نتواند 1000 دلار هزینه ای که برای کمپانی داشته را با تصمیماتی که در آن اخذ می شود جبران کند نباید برگزار شود.

پریسا-قره-گوزلو-ترفند-ایلان-ماسک-برای-برگزاری-جلسات-موفق-چیست؟