هشدارهای بانک ملی درباره «چک‌های بین راهی» دولتی/ انسداد حسابهای زائد دولتی فرسایشی شده!

بانک ملی در ادامه نامه خود به خزانه داری کل کشور، از آنها خواسته است نسبت به تسلیم کلیه چک های استفاده شده، پیگیری و تعیین تکلیف چک های بین راهی از طریق مشتریان و ذی نفعان و نیز اخذ تاییدیه روز برای چک هایی که بیش از 3 ماه از تاریخ صدور انها گذشته اقدام کنند.

به گزارش سايت اميد(پديده)مينودشت ازصبحانه، بر اساس این نامه بانک ملی به مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد، اعلام شده است حسب مجوز وزارت اقتصاد، واحدهای این بانک نسبت به انسداد حساب های دولتی اعم از رابط غیرقابل برداشت (درآمدی) و قابل برداشت (هزینه ای)، دستورالعمل "واریز و برداشت مجاز نیست" را در سیستم اعمال می کنند.

در ادامه این نامه با یادآوری اینکه "اعمال دستورالعمل فوق برای حساب های هزینه ای طبق مقررات، مستلزم ابطال باقیمانده دسته چک های مصرف نشده و تعیین تکلیف چک های بین راهی است"، اضافه شده است : متایفانه برخی از ذی حسابی ها نسبت به ارائه چک های استفاده نشده اقدام نکرده یا در تعیین تکلیف آنها تعلل می کنند که این امر، مشکلاتی از قبیل طولانی (فرسایشی) شدن فرآیند انسداد حسابها و عدم امکان مسدود کردن حسابها توسط شعب را به همراه داشته است.
 

هشدارهای بانک ملی درباره «چک‌های بین راهی» دولتی/  انسداد حسابهای زائد دولتی فرسایشی شده! +سند

هشدارهای بانک ملی درباره «چک‌های بین راهی» دولتی/  انسداد حسابهای زائد دولتی فرسایشی شده! +سند

بانک ملی در ادامه نامه خود به خزانه داری کل کشور، از آنها خواسته است نسبت به تسلیم کلیه چک های استفاده شده، پیگیری و تعیین تکلیف چک های بین راهی از طریق مشتریان و ذی نفعان و نیز اخذ تاییدیه روز برای چک هایی که بیش از 3 ماه از تاریخ صدور انها گذشته اقدام کنند.

اداره کل حسابداری و بودجه بزرگترین بانک کشور در عین حال متذکر شده است که مسئولیت چک هایی که پس از تاریخ فوق توسط ذینفهان به بانک ارائه شود، بر عهده ذی حسابی و یا اداره کل امور مالی دستگاههای اجرایی مربوطه خواهد بود.