نگاهی به مفهوم کارآفرینی

سايت اميد(پديده)مينودشت از ايلنا-کارآفرینی ارثی نیست، علم و دانشی است که باید با هنر به کارگیری آن تلفیق گردد.

 نگاهی به مفهوم کارآفرینی

مفهوم کارآفرینی : 

کارآفرینی واژه جدیدی است که نمی توان از طریق معنی به مفهوم واقعی آن دست یافت . این واژه به جای لغت Entrepreneurship که اصل آن از لغت Entreprendre به معنی " متعهد شدن " گرفته شده است. مفهوم و واقعیت اصلی هنوز شناخته شده نیست و نمی توان تعریف جامعی از آن ارائه کرد . اما می توان گفت کارآفرینی شکل ویژه ای از نوآوری است و از پیاده سازی موفقیت آمیز ایده های خلاق برای ایجاد یک کسب و کار جدید یا یک ابتکار جدید در درون یک کسب به وجود می آید

 

کارآفرین کیست ؟

 

بطور ساده می توان گفت کارآفرین به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که توانایی تحمل ریسک را دارد و می تواند یک ایده را به فعالیت اقتصادی تبدیل کند . کارآفرین کسی است که متعهد می‌شود مخاطره‌هـای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل کند. در حقیقت شخص کارآفرین فرصت‌های موجود در بازار را به ثروت تبدیل نموده و در این راستا ارزش پایدار برای جامعه ایجاد می‌نماید. زندگی کارآفرینانه، زندگی است تؤام با هیجان، خطرپذیری، تنوع، تغییر، شکست تا پیروزی، شوق، تلاش، خلاقیت و فرصت گرایی. زندگی که در آن از سکون و رخوت و ناامیدی خبری نیست. به عبارتی دیگر کارآفرینی یعنی شیوه‌ای از تفکر، استدلال و کارکردن که پایه‌اش فرصت طلبی است. زندگی شغلی کارآفرینانه را افرادی انتخاب می‌کنند که دوست دارند از دیگران موفق‌تر باشند. این افراد نه از رئیس داشتن خوششان می‌آید و نه از ریاست کردن به دیگران.

 

چگونه یک کارآفرین شویم؟

 

امروز زیر تغییرات پر شتاب، گذشته و آینده در یک سازمان خلاصه شده اند. آینده به حال تبدیل شده است، پس آینده را امروز باید به خدمت درآورید. در دنیایی زندگی می کنیم که اطلاعات با سرعت نور به هر جایی فرستاده می شود. می توانید در کمتر از ۲۴ ساعت به هر نقطه از کره زمین سفر کنید. معنایش این است که زمان فشرده شده است. باید به خود بیاییم و پرواز کنیم یا پرواز کردن را بیاموزیم. برخی ها, راه انجام کارها را بهتر می دانند آموزش ببینیم, تقلید کنیم, تماشا کنیم, امتحان کنیم, فقط بیاموزیم. مقاومت در برابر تغییر گمراهیاست، با خود دشمنی می کنیم, چون زندگی, گلوله های شلیک شده به طرف ماست و زندگی سپراست از فرصت ها برای ما. حتی تهدیدها را هم می توان به فرصت ها تبدیل نمود. برخی ها, راه انجام کارها را بهتر می دانند آموزش ببینیم, تقلید کنیم, تماشا کنیم, امتحان کنیم, فقط بیاموزیم. مقاومت در برابر تغییر گمراهیاست، با خود دشمنی می کنیم, چون زندگی, گلوله های شلیک شده به طرف ماست و زندگی سپراست از فرصت ها برای ما. حتی تهدیدها را هم می توان به فرصت ها تبدیل نمود.

 

گمان می کنم, موضوع روشن شد. کارآفرین کیست که هوشمندانه تهدیدها را به فرصت ها تبدیل می کند. او می داند که با رشد فردی و سازگاری بی درنگ ومداوم با تحول, فرصت ها را از دست نباید بدهد. زمان ارزشمند را از دست نمی دهد, چون نخستین شلیک آخرین آن است, تکرار نمی شود.او گام های کوتاه بر نمی دارد. اگر امروزگام های کوتاه بردارد, فردا باید سریع تر بدود.

 

او می داند زندگی جهانی در انتظار کسی نمی ماند. مهارت های که سال پیش باعث موفقیت او شده است, امروز دیگر بدرد نمی خورد.

 

کارآفرین می داند, همه انسان ها در هر صورتی, خواه و ناخواه در چنگ بازار هستند و باید در جهت تقاضای مردم و بازار و نیاز آنها رشد نماید. بنا براین به ابزارهای نو, به فکر نو خود را مجهز می کند.او چیزهای مهم را فدای چیزهای بی اهمیت نمی کند. خلاق است, نوآور است و ریسک پذیر است. او می داند درگذشته سازمان ها در پی رقابت ها بودند و ‌در آینده سازمان ها در پی برتری در همکاری خواهند بود.

 

کارآفرین می داند که امروزه عمر مدل قدیمی مدیریت (تفکر دربخش بالای سازمان و عملکرد در بخش پایین سازمان) به سر آمده است. دیگر زمان مدیریت نمودن به روش دیوان سالاری و قدرت طلبانه به سر آمده است. امروزه با استفاده ازتفکر هوشمند, مشارکت انسان ها در اداره امور, مدیریت صورت میگیرد.کارآفرینان درآینده زندگی می کنند, علاقه به تغییر دارند و همیشه خلق می کنند. کارآفرینی, یعنی ایجاد چیزی ارزشمند از هیچ. کارآفرینی یک سبک زندگی است. کارآفرینی ارثی نیست، علم و دانشی است که باید با هنر به کارگیری آن تلفیق گردد. 

منبع: واحد توسعه کارآفرینی و تعاون دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

نگاهی-به-مفهوم-کارآفرینی