آگهی بکارگیری نیرو در بیمارستان های کلاله و مینودشت منتشر شد+ آدرس سایت ثبت نام آزمون

آگهی بکارگیری نیرو در بیمارستان های کلاله و مینودشت، کلینیک تخصصی کلاله، گالیکش برای جذب 116 نفر منتشر شد و داوطلبان شرکت در ازمون می توانند جهت شرکت در آزمون استخدامی به سایت ثبت نام کننده مراجعه کنند.

 به گزارش  سایت امید(پدیده)مینودشت ازکلاله خبر، دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان جهت تامین نیروهای مورد نیاز خود در بیمارستان های کلاله و مینودشت، کلینیک تخصصی کلاله، گالیکش از طریق برگزاری آزمون، نیرو شرکتی جذب می کند.

estekhdami 1

آگهی-بکارگیری-نیرو-در-بیمارستان-های-کلاله-و-مینودشت-منتشر-شد-آدرس-سایت-ثبت-نام-آزمون