برگزاري جلسه هماهنگی برنامه های اوقات فراغت ایام تابستان ادارات شهرستان مینودشت

برنامه های اوقات فراغت ادارات شهرستا ن باهماهنگی بیشترانجام می شود

 Image result for ‫جلسه هماهنگی برنامه های اوقات فراغت ایام تابستان‬‎

به گزارش  سايت اميد(پديده)مينودشت ازمرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مینودشت؛ جلسه هماهنگی برنامه های اوقات فراغت باحضور ادارات شهرستان ،مدیران هنرستان هاومراکزفنی وحرفه ای روزگذشته دردفترمدیرآموزش وپرورش برگزارشد .

 

علیرضاکرامتلومدیرآموزش وپرورش شهرستان گفت : هدف ازتشکیل این جلسه جلوگیری ازموازی کاری ویک هماهنگی وانسجام دربرنامه های اوقات فراغت برنامه های تابستان می باشد .

 

وی اظهارداشت :همه ساله درایام تابستان نهادهای مختلف برنامه ایی برای اوقات فراغت دانش آموزان برگزارمی کنند که بسیاری ازاین برنامه هادرموازی هم هستند ودربرنامه تمام ادارات گنجانده می شود ولی بعضی ازبرنامه هادرهیچ جا جایگاهی ندارد درهمین راستا قصدداریم بایک هماهنگی وبرنامه مشخص به پیش برویم تاانشالله ازبرگزاری این فعالیت هانتیجه بهتری بگیریم .

برگزاري-جلسه-هماهنگی-برنامه-های-اوقات-فراغت-ایام-تابستان-ادارات-شهرستان-مینودشت

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید