جلسه توجیهی نحوی فعالیت های تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی در شهرستان مینودشت

معاون فرماندار مینودشت در جمع کاندیداهای شورای اسلامی شهر گفت : رعایت قانون ، دوری از تخریب یکدیگر در فضای مجازی و نشر شایستگی ها باید مورد توجه کاندیداها باشد .

جلسه توجیهی نحوی فعالیت های تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی در شهرستان مینودشت

سايت اميد(پديده )مينودشت -وی افزود : رعایت اخلاق در تبلیغات نیز از دیگر مواردی است که کاندیداها باید به آن احترام و از تخریب یکدیگر جلو گیری نمایند.

مصطفي لو در ادامه با بیان اینکه باید یکپارچگی در تبلیغات و فضای مجازی باشد ؛تصریح کرد در صورت تخلف کمیته ای جهت بررسی تخلفات دایر شده است که رسیدگی به عدم رعایت قوانین تبلیغاتی را رصد و رسیدگی می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد اگر کاندیداها شکایتی از کاندیدرقیب خود دارند باید به صورت مستند و طی مدت 18 ساعت طرح شکایت خود را به ستاد انتخابات فرمانداری ارائه نمایند .

معاون فرماندار همچنین کلیه قوانین مربوطه را برای کاندیداها قرائت و خواستار همکاری آنان شد.

در ادامه شهابی رئیس دادگستری شهرستان مینودشت نیز رعایت قانون از سوی کاندیداها را مورد توجه و بر تاثیر آن در جامعه سخنانی را بیان نمودند . شهابی گفت : قدرت حکومت ها بر اساس مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشورشان شناخته می شوند و بیشترین مشارکت و حضور در صحنه های انقلاب در کشور ایران است .

جلسه-توجیهی-نحوی-فعالیت-های-تبلیغاتی-انتخابات-در-فضای-مجازی-در-شهرستان-مینودشت

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید