اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده شورای شهر مینودشت

61 کاندیدای انتخابات شورای شهر مینودشت احراز صلاحیت شدند.

به گزارش سايت اميد(پديده)مينودشت از " مینوخبر " ، 64 نفر برای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر مینودشت اعلام کاندیداتوری کردند که از این تعداد دو کاندیدا پیش از بررسی نهایی صلاحیت ها انصراف خود را اعلام کردند.

پس از بررسی صلاحیت ها در هیئات اجرایی و نظارت 61 کاندیدای زیر _ ترتیب قرار گرفتن اسامی بر اساس ترتیب ثبت نام آن ها می باشد _ موفق به اخد تایید صلاحیت خود شدند:

کریم وزیری، ایوب ساسانی، علیرضا سرایلو، مجتبی مصطفی لو، غلامرضا سراوانی، مصطفی صادقی، عبدالحسین کرامتلو، رحیم کرامتلو، ذبیح اله ترکمانی، مهدی ممشلی، سید ناصر حسینی، سید علیرضا نریمانی، یعقوب هلاکو، حسن پسرکلو، محمد کرامت لو، مرتضی میرزایی، یعقوب میردار، منصور پرویز، نرگس آسمانی، طیبه رضایی نوری، مرتضی مصطفی لو، یونس قره سفلو، سید ابوذر حسینی، مهدی شیخی، احمد کبودجامع، مسعود قره محمودلی، مجتبی قره جانلو، عباسعلی عرب سرحدی، محمد خداوردی، علیرضا شهمرادی، بابا جهانی تخت شاه، مصطفی قره سوفلو، سید حسن حسینی، محمود نوری، محمود بشارت لو، علی سنجه ونلی، فرامرز امید زاده، رضا ممشلی، ابوطالب نوری، ایوب هلاکو، مریم قزلسفلی، معصومه غریب، جعفر ممشلی، آسیه قزلسفلی، عبدالرضا شهمرادی، احمدعلی پسرکلو، ابراهیم شهمرادی، ابراهیم پسرکلو، رضا فرامرزی پلنگر، مجتبی ممشلی، بهمن قره چماقلو، محمدتقی بختیاری نژد، مریم خدادادی، سهراب اصغری، ایوب ممشلی، حسنعلی مصطفی لو، اباصلت نریمانی، اباذر نوری، علی اصغر علیزاده، عباسعلی ممشلی(اصغرممشلي) و احمد معاونی.

گفتنی است؛ دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 29 اردیبهشت برگزار خواهد شد.

اسامی-کاندیداهای-تایید-صلاحیت-شده-شورای-شهر-مینودشت

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید