برگزاري ششمین جشنواره نوجوان سالم باتجلیل از صاحبان آثاربرتر در شهرستان مينودشت

سروان محسن محمدشفیع مسئول آموزش پلیس مبارزه باموادمخدراستان گلستان : امروز اولین گام ودروازه ورودبه موادمخدرقلیان است

 Image result for ‫ششمین جشنواره نوجوان سالم‬‎

به گزارش سايت اميد(پديده)مينودشت از مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مینودشت ؛ششمین جشنواره نوجوان سالم باسخنرانی سروان محسن محمدشفیع مسئول آموزش پلیس مبارزه با موادمخدراستان وباحضور اسرافیل وزیری فرماندار ،علیرضاکرامتلو مدیرآموزش وپرورش ومسئولین شهرستان صبح روز دوشنبه بیست ویکم فروردین ماه در کانون فرهنگی وتربیتی کوثربرگزارشد .

 

سروان محسن محمدشفیع مسئول آموزش پلیس مبارزه باموادمخدراستان گلستان سخنران این همایش بودکه بابیان این مطلب که دفاع مناسب دربرابرموادمخدرآموزش شناخت موادمخدراست گفت :زنگ خطربرای پلیس زمانی است که مخدرجدیدی واردبازارمی شود .دشمن دربحث موادمخدربرای هرقشری ازجامعه برنامه دارد خیلی ازاعتیادهاازطریق آدامس وشکلات صورت می گیردوافرادسودجوازاین طریق بچه هارامعتادمی کنند .

 

محمدشفیع اظهارداشت :بعدازپیروزی انقلاب اسلامی منافع بسیاری ازکشورها درایران قطع شد وآنها سعی کردند به هرشکل ممکن دوباره به منابع ومعادن مادست پیداکنند وراههای گوناگون راانتخاب وعملی نمودند ازجمله جنگ رابرماتحمیل کردند که موفق نشدند اماامروز دشمنان از طریق اعتیاد وسایرآسیب های اجتماعی که ازعوامل تهاجم فرهنگی هستند می خواهند جوانان مارادرگیر نموده وبه منافع خوددست یابند .

 

وی ابرازداشت دربحث موادمخدرهیچ کس نمی تواند بگوید به من چه زیراامروز هیچ کس درگرفتارشدن به موادمصون نیست واگرآگاه نباشیم گرفتارخواهیم شد احساس تکلیف دربحث موادمخدرخانواده وجامعه راحفظ خواهدنمود .

 

مسئول آموزش پلیس مبارزه باموادمخدراستان گفت : امروز اولین گام ودروازه ورودبه موادمخدرقلیان است که متأسفانه بسیاری ازخانواده ها به آن رغبت نشان می دهند .

 

علیرضاکرامتلو مدیرآموزش وپرورش شهرستان هم ضمن خیرمقدم گویی گفت :هدف دشمن جوانان ماهستند واگرمابتوانیم این آسیب هارادرقالب هنربه جوانان بشناسیم قطعاًموفق خواهیم شد .وی گفت :درقبال آسیب های اجتماعی همه مسئولیم ،همه بایدواردشویم وعملیاتی عمل کنیم ،امروزدیگرزمان شعاردادن نیست اگرآسیب هاراجدی نگیریم قطعاًگرفتارخواهیم شد .

کرامتلو گفت : 250اثرعلمی وهنری  دربحث آسیب های اجتماعی واعتیاد به دبیرخانه جشنواره رسیده است که نشان ازاهمیت موضوع دارد .درپایان این جشنواره از صاحبان آثاربرتر باحضورمسئولین شهرستان تجلیل به عمل آمد .درضمن درمحل ورودبه سالن جشنواره نمایشگاهی باعنوان ((نمایشگاه پیشگیری ازاعتیاد))برپابود.

برگزاري-ششمین-جشنواره-نوجوان-سالم-باتجلیل-از-صاحبان-آثاربرتر-در-شهرستان-مينودشت

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید